Äntligen snö!

Nu har vi påbörjat prepareringen vid Hulistugan och vi har gott hopp att kunna använda de slingor vi vill. Så om inte vädret vill annat så ses vi vid Hulistugan lördag 26:e janueri.

Bergeforsen reservplats

Då snön än så länge inte kommit i någon större omfattning så har vi bokat in Bergeforsens anläggning som reservplats. Men vi hoppas vi får åtminstone 1dm. Då tror vi att vi ska kunna få till bra förhållanden vid Hulistugan.