Banor

Banor för 2019

500 m

1,0 km

1,5 km

2,5 km

500m och 1,0 km kommer att prepareras med ett klassiskt spår. Övriga sträckor enbart för skejt.

Banorna kommer att vara utmärkta med

BLÅ –  500 meter

Röd – 1000 meter

Gul – 1500 meter

Grön – 2500