Inbjudan

Välkommen till Sankt Olofsrännet söndag 18:e februari 2024!

Selånger SOK inbjuder till Sankt Olofsrännet i fri stil med individuell start.

TID: Första start kl. 11:00

TÄVLINGSPLATS: Hulistugan, Granloholm

PARKERING: Vid Hulistugan,  Våra parkeringsvakter anvisar platser, avgift 20 kr.

TEKNIK: Intervallstart, fri stil

VALLNING: Flourfri vallning.

KLASSER: 

Barn, ungdom, junior, senior och motion.

10  km    H21, D 21, H Motion, D Motion
10  km    H 17-18, D 17-18, H 19-20. D 19-20
7.5 km   K 16, T 16
5.0 km  K 15, T 15, K 14, T 14, Öppen 3*
2.5 km   K 13, T 13, K 12, T 12, K 11, T 11, Öppen 2*
1.5 km    K 10T 10, K 9T 9, Öppen 1*
1.0 km    Mix 0-8*
0.5 km   Mix 0-8*

Nytt för säsongen 23/24 är att ungdomsklasserna byter till K = Killar, T = Tjejer. För de yngsta är en gemensam mixklass där ni kan välja mellan att åka 1km och lite svårare bana eller 500m som är mestadels flack utan backar. Nytt är också förbundets riktlinje att i 9-10 ska resultatlistan presenteras i startordning men med tävlingstid.

*Ingen tidtagning i mix 0-8, Öppen 1, Öppen 2 samt Öppen 3.

** I K/T 9 och 10 Resultatlistan presenteras med åktide men i startordning.

Vid få deltagare kan klasser komma att slås samman. Distanser kan ändras vid begränsad snötillgång, svårt underlag eller flytt av tävling.

PRISER: Priser till samtliga deltagare upp till K/T 13. Varupriser från K/T14 upp till senior.

ANMÄLAN:  Anmäl er senast torsdag 17:e februari  till Selånger SOK via SSF Tävlingskalender, alternativt via e-post anmalan@selangersok.y.se  (Ange då namn, klass, förening samt betalningssätt).

EFTERANMÄLAN: Senast kl. 09:30 tävlingsdagen, tillkommer 50 % på anmälningsavgiften. Mejla gärna in din efteranmälan före tävlingsdagen.

STARTAVGIFT:

Mix 0 – 8          80 kr per deltagare
Ungdomar K/T 9 – 16   140 kr per deltagare
Öppen klass 1,2 och 3   140 kr per deltagare
Juniorer H/D (17-20)      200 kr per deltagare
H/D 21-, Motion                200 kr per deltagare

Avgiften faktureras i efterhand till klubbarna eller betalas in till bankgiro 5560-1306 eller via Swish 1235526223. Märk betalning med namn och klass.

STARTLISTA: PM och startlista finns på vår hemsida www.sanktolofsrannet.se

TÄVLINGSREGLER: Svenska Skidförbundets regler gäller. Arrangören fritar sig från eventuella ersättningsanspråk från tävlande, ledare och publik.

UPPLYSNINGAR: Epost till Selånger SOK

ÖVRIG INFO: Anmälda förutsätts lämna sitt samtycke till att vara med i start- och resultatlista på vår hemsida om inget annat anges i samband med anmälan.
Vid inställd tävling återbetalas hela anmälningsavgiften.