PM

Välkommen till Sankt Olofsrännet lördag 26 januari 2019!

TID: Första start kl. 11:00

TÄVLINGSPLATS: Hulistugan, Göteborgsvägen 57, Västra Granloholm

RESERVPLATS: Bergeforsens skidstadion.

PARKERING: Våra parkeringsvakter anvisar platser, avgift 20 kr. Swish 123 552 62 23 eller kontanter. Parkering längs Göteborgsvägen är inte tillåten.

TEKNIK: Intervallstart, fri stil.

KLASSER:

Barn, ungdom, junior och motion.

10  km    H/D 21-, H/D Motion
10  km    H/D 17-20
7.5 km   H 16, D 16
5.0 km   H 15, D 15, Öppen 3*
2.5 km    H 14, D 14, H 13, D 13, H 12, D 12, H 11, D 11, Öppen 2*
1.5 km    H 10, D 10, H 9, D 9, Öppen 1*
1.0 km    H 7-8, D 7-8*
0.5 km   H 0-6, D 0-6*

*Ingen tidtagning i klasserna 0-6, 7-8, Öppen 1, Öppen 2 samt Öppen 3. Yngre åkare än 9 år ska åka i klasserna 0-6 resp 7-8.

Vid få deltagare förbehåller vi oss rätten att slå samman klasser. Vid begränsad snötillgång kan distanserna kortas ned.

NUMMERLAPPAR: Uthämtas föreningsvis i Hulistugan, senast 10:00. För ej återlämnad nummerlapp debiteras 200 kr.

EFTERANMÄLAN: I Hulistugan senast kl. 10:00 på tävlingsdagen.

OMKLÄDNING/DUSCH: I klubbstugan, Hulistugan. Damer till höger och Herrar till vänster.

SERVERING: Alla tävlande erhåller varm dryck vid målgång, samt tävlingsfika. I serveringen i Hulistugan finns kaffe, läsk, fikabröd, smörgåsar m.m. Grillen tänds kl. 10:00 med grillmeny. Betalning med Swish 123 552 62 23  eller kontanter.

STARTLISTA:  Startlista finns på vår hemsida. http://www.sanktolofsrannet.se/starlistor/ och anslås vid tävlingsområdet.

RESULTAT:  Resultat kommer att finnas på vår hemsida. http://www.sanktolofsrannet.se/resultat, på live.skidor.com och anslås vid tävlingsområdet.

PRISER:   Priser till samtliga deltagare upp till H/D 13.  Varupriser från H/D14 upp till senior. Vinnaren i H/D 21 erhåller en skidslip med hotbox hos Sportringen i Birsta. Ytterligare tre skidslipar med hotbox kommer lottas ut bland samtliga startande i seniorklasserna.

PRISUTDELNING: H/D 0-6, H/D 7-8 och de öppna klasserna sker direkt i samband med målgång.  Övriga klasser utropas av speaker och beräknas ske ca 15 min efter att siste deltagaren i respektive klass gått imål.

BANOR:  Är färgmarkerade efter spåret och finns beskriven på  http://www.sanktolofsrannet.se/banor/ samt anslås vid tävlingsområdet. 500m och 1.0km kommer att prepareras med ett klassiskt spår. 1,5km och 2,5 km enbart för skejt.

TÄVLINGSREGLER:  Svenska Skidförbundets regler gäller. Arrangören fritar sig från eventuella ersättningsanspråk från tävlande, ledare och publik.

TÄVLINGSGENOMGÅNG: Genomgång 10:30 vid sekretariatet.

TÄVLINGSJURY:  Lars Jönsson Tävlingsledare, Niklas Lindqvist Banansvarig och Håkan Westman sekretariatsansvarig.